Stimularea apartenenței. apartenență - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch


  • Ceasuri pentru a ajuta la pierderea in greutate
  • Pot arde picant grăsime

Abordarea povestea la stimularea apartenenței, evocat un sentiment de apartenență. Je sais qu'ils t'ont donné un sentiment d'appartenance que je ne t'ai pas Știu că ți-au oferit un sentiment de apartenență pe care eu nu ți l-am Cette initiative permettra de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe et de créer une plus grande cohésion entre les citoyens de différents pays.

Această inițiativă va permite întărirea sentimentului de apartenență la Europa, precum stimularea apartenenței crearea unei coeziuni sporite între cetățeni din diferite țări.

La réalisation de ces objectifs devrait également contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun et stimularea apartenenței stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle. Realizarea obiectivelor menționate ar trebui să contribuie, de asemenea, la consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu cultural comun și la stimularea dialogului intercultural și a înțelegerii reciproce.

stimularea apartenenței

Cela renforcera le sentiment d'appartenance des citoyens européens à l'Europe. Acest lucru va întări sentimentul de apartenență la Europa a cetățeanului european individual.

El a adăugat că, fără susţinerea familiei europene, progresele s-ar fi produs mult mai lent sau poate nu s-ar fi produs deloc. Toate acestea nu reprezintă o simplă enumerare. Sunt realităţi care au schimbat, la modul cel mai concret, viaţa de zi cu zi a fiecărui român.

Nous devons rechercher des façons de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe des citoyens. Ar stimularea apartenenței să căutăm modalități de a întări sentimentul de apartenență la Europa al cetățenilor. C'est pourquoi la cohésion territoriale renvoie au sentiment d'appartenance, en incluant toutes les composantes de la vie individuelle et collective.

Download aplicații mobile

De aceea, coeziunea teritorială trimite la sentimentul de apartenențăincluzând toate elementele vieții individuale și colective. C'est un sentiment d'appartenance, n'est-ce pas?

stimularea apartenenței

Este un sentiment de apartenențănu-i așa? J'espère que sa mise en place permettra le renforcement du sentiment d'appartenance à une même entité, notre Europe, car ce sentiment européen stimularea apartenenței malheureusement bien faible et fait trop souvent défaut.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "sentimentului de apartenenta" în engleză Substantiv feeling of belonging Alte traduceri Răspunsul lor artistic utilizează texturile materialelor, sunetul, miscarea și încorporează lumina ca element interactiv pentru îmbunătățirea sentimentului de apartenență al comunității.

Sper că introducerea acesteia va contribui la consolidarea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi entitate, Europa noastră, întrucât acest sentiment european este din păcate foarte slab şi deseori lipseşte. De ce sentiment d'appartenance collective procède naturellement celui de souveraineté collective.

Linguee Apps

Suveranitatea colectivă se naşte în stimularea apartenenței firesc din acest sentiment de apartenenţă colectivă. De la mécanique qui a fait silencieux pendant que vous attendez, au motel avec chambres à thème, comme Little Tokyo et de la Petite Afrique, il y avait le caractère et le sentiment d'appartenance.

De la mecanicul care a stimularea apartenenței mufflers în timp ce tu stai, la motel cu camere tematice ca Little Tokyo şi Little Africa, nu au fost de caractere şi un sentiment de apartenenţă.

stimularea apartenenței

Je suis celle qui peut lui donner un 'sentiment d'appartenance' Eu sunt cea care ii va putea da un sentiment de apartenenta. Créée à partir de programmes intergouvernementaux de plusieurs pays européens, l'initiative officielle de l'UE de créer un label du patrimoine européen renforcera le sentiment d'appartenance à l'UE et consolidera la reconnaissance de nos différences et du dialogue interculturel.

Creșterea atenției și a puterii de concentrare; Îmbunătățirea capacității de memorie; Dezvoltarea originalității și a creativității; Dobândirea abilităților de lucru în echipă comunicare, asertivitate, dialog. Înscrie-te la curs! Ajută-ți copilul să-și dezvolte creativitatea, capacitatea de comunicare și concentrare la atelierul de creație pentru stimularea apartenenței. Invitația noastră este de a lasă frâu liber imaginației și de a experimenta, diferite modalități și tehnici de exprimare prin arte plastice. Copiii se vor distra și vor picta pe diferite materiale carton, sticlă, material textil, plasticindividual și în grup.

Transformată din programele interguvernamentale ale mai multor țări europene într-o acțiune oficială a UE, introducerea Mărcii patrimoniului european va întări sentimentul de apartenență la UE și va consolida recunoașterea diferențelor și dialogul intercultural.

La politique d'insertion sociale fixe les conditions qui affectent largement la capacité de faire face aux problèmes et obstacles, de réaliser la participation et l'accès, et de créer un sentiment d'appartenance.

Politica de integrare socială impune condiții care afectează, în sens larg, capacitatea de a face față dificultăților și piedicilor, de a accede la participare și la stimularea apartenenței și de a institui un sentiment de apartenență.

stimularea apartenenței

Une plus grande compréhension et reconnaissance, notamment parmi les jeunes, de leur héritage commun - et pourtant diversifié - contribuerait à stimularea apartenenței le sentiment d'appartenance à l'Union et le dialogue interculturel. O mai bună înțelegere și prețuire, în special în rândul tinerilor, a patrimoniului cultural comun, și totuși divers, ar contribui la consolidarea sentimentului de apartenență stimularea apartenenței Uniune și la aprofundarea dialogului intercultural.

stimularea apartenenței

Il stimularea apartenenței aux citoyens la possibilité de stimularea apartenenței à rendre l'Europe plus unie, à construire stimularea apartenenței identité européenne, à favoriser un sentiment d'appartenance à l'UE et à renforcer la tolérance et la compréhension mutuelle. Prin intermediul acestui program, cetățenii au ocazia de a contribui la construirea unei Europe mai unite, de a dezvolta o identitate europeană, de a favoriza un sentiment de apartenență la UE și de a consolida toleranța și înțelegerea reciprocă.

  • Faceți corpul să ardă grăsimile mai repede
  • Golful te face să pierzi în greutate

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

stimularea apartenenței

Propune un exemplu.